IT Prosjektleder

Det er ingen tvil om at det stadig dukker opp nye prosjekter innen IT, og dette skyldes spesielt den enorme omveltningen mange bedrifter gjennomgår i dag. Imidlertid har dette også ført til at mange selskaper utlyser egne IT prosjektledere som en del av sine administrative jobber. Vi skal derfor se nærmere på hva denne stillingen innebærer, samt hvilke muligheter som venter for deg som vil bli IT prosjektleder. 

En prosjektleder er som de fleste vet en leder av et midlertidig prosjekt. Dette kan være en selvstendig virksomhet er satt opp for å utføre en oppgave, eller en avdeling i større virksomheter som skal løse et bestemt problem. Når det kommer til IT jobber er dette et felt som krever spesiell kompetanse, og derfor er IT prosjektleder fort blitt en egen stilling. 

Kvalifikasjoner for å bli IT prosjektleder

Som vi var inne på tidligere er det strenge kvalifikasjoner for deg som vil bli IT prosjektleder. Dette skyldes at IT prosjekter ofte er mer teknisk avansert enn andre prosjekter, noe som krever at man har bestemt innsikt i hvordan disse fungerer. Hvilke krav ulike arbeidsgivere krever er selvfølgelig forskjellig, men vi har sett på en rekke ulike stillinger og hentet ut de vanligste kravene som går igjen i de ulike annonsene. 

  • Minimum 5 år erfaring fra lignende prosjektarbeid
  • Høyere utdanning innen relevant fagfelt 
  • Gode kommunikasjonsevner på både norsk og engelsk
  • God kjennskap til ulik utviklingsmetodikk
  • Generell god forståelse for digitale løsninger og plattformer

Hva gjør en IT prosjektleder?

Som prosjektleder innen IT vil du være ansvarlig for fremdriften i prosjektet, men også rapporteringspliktig til eier av prosjektet ditt. En prosjektleder har dermed en variabel arbeidshverdag som innebærer en rekke ulike arbeidsoppgaver. For å gi et bedre innblikk i hva dette innebærer, har vi listet opp noen typiske arbeidsoppgaver nedenfor. 

  • Lede prosjekter og team innen IT
  • Planlegge og styre innsatsen i prosjektet for å sikre fremdrift, kvalitet, risiko og økonomi
  • Jobbe på tvers av organisasjonen for å sikre at prosjektet får tilgang til nødvendig kompetanse
  • Utvikle prosesser, koordinere ressurser og motivere aktuelle komponenter av teamet
  • Følge opp tidsplaner og fremdrift i prosjektet for å sikre planen

Lønn som prosjektleder IT

Når du skal forhandle kontrakter som prosjektleder er det gjerne personlig erfaring som veier tyngst. Dette betyr at en erfaren prosjektleder ofte kan ha betydelig høyere lønn enn en mindre erfaren leder. Vi har derfor sett eksempler på lønn fra rundt 650.000 i året, til godt over 900.000 i året. Noen har også ulike kompensasjoner og bonuser inkludert i bonusen sin, så her er det vanskelig å finne et gjennomsnitt av lønnsnivået for gode prosjektledere. Imidlertid er det store forskjeller i offentlig og private miljøer, da mange private selskaper ansetter prosjektledere som eksterne kontraktører. Dette betyr i praksis at prosjektlederen har egen virksomhet og leier seg inn på time- eller prosjektbasis til en arbeidsgiver. For erfarne prosjektleder kan dette være langt mer lønnsomt enn å være fast ansatt i en virksomhet, men det krever også at man evner å finne nye prosjekter på egenhånd.