Cyber Security Spesialist

De siste årene har vi opplevd en eksplosiv digitalisering, noe som også har satt økt fokus på IT-sikkerhet. Dette har ført til at etterspørselen etter cyber security spesialister har økt kraftig, og her er det en bransje som byr på mange spennende muligheter. Du kan nemlig velge å søke deg inn som konsulent for å drive med in-house sikkerhet for et bestemt selskap, eller du kan ta en konsulent rolle som stadig byr på nye utfordringer.

Da vil du primært arbeide som innleid ekspertise og bistå ulike bedrifter med sikring av intranett og IT-tjenestene deres. Sistnevnte kan være en utrolig spennende muligheter, der du vil komme i kontakt med en rekke ulike systemer gjennom arbeidsdagen din. Vi skal derfor se nærmere på hva en Cyber security specialist gjør, samt hva som kreves for å bli en. 

Hva er en Cyber Security Spesialist?

En Cyber Security spesialist er en IT-arbeid som har digital sikkerhet som sitt fagfelt. Dette vil omhandle alt fra å holde PC-er og klienter trygge med brannmur/antivirus, til å sørge for at mer komplekse serverparker og digitale tjenester kan motstå potensielle trusler. På grunn av digitaliseringen vi har sett i Norge de siste årene, har dette blitt svært ettertraktet kunnskap – og både små og store bedrifter har sett seg nødt til å oppdatere sine sikkerhetstiltak. 

Her snakker vi gjerne ikke bare om enheter og klienter, men også nettsider, kommunikasjonsservere, intranett og lignende som stadig flere av oss bruker i hverdagen. Norge utsettes løpende for ulike digitale trusler, men i nyere tid har dette også gått over på bedriftene. Man må derfor ha beskyttelse mot disse truslene, slik at man kan opprettholde drift på en hensiktsmessig og forsvarlig måte. Spesielt etter GDPR har kundesikkerhet og personvern ført til at mange må oppgradere nettverkene sine på en løpende basis. 

Arbeidsoppgaver som inkluderes som cyber security spesialist:

  • Oppdatering og vedlikehold av programvare
  • Planlegging og kartlegging av potensielle forbedringer
  • Overvåking av trusler
  • Support rettet mot infiserte enheter/trusler mot nettverket
  • Bistand ved integrering av nye systemer

Hvem passer cyber security spesialist for?

Du må ha en genuin interesse for IT-sikkerhet for at dette skal være jobben for deg. En slik stilling kan riktignok gi god lønn, men det er en teknisk krevende jobb som krever høy ekspertise på fagfeltet. Du må også forvente mye arbeid med å holde deg oppdatert på ulike oppdateringer/trusler/endringer i landskapet som kan påvirke den jobben man utfører til daglig. 

Kvalifikasjoner for cyber security spesialist:

  • Relevant utdanning innen IT-sikkerhet
  • Gode PC kunnskaper
  • Gode språkferdigheter på norsk/engelsk
  • Interesse for digital sikkerhet

Lønn som cyber security spesialist

IT-sikkerhet er en stilling som gjerne har lønn over gjennomsnittet i Norge, og en startlønn kan gjerne ligge på 530.000,- for nyutdannede. Imidlertid kan dette raskt vokse med erfaringen, og mer erfarne spesialister tjener i snitt rundt 740.000,- årlig, mens senior stillinger ofte har lønn helt opp mot 824.000,- i året. Norske sikkerhetsmiljøer ser en stadig økende trussel mot IT-sikkerhet, så dette er uten tvil en svært fremtidsrettet stilling med gode muligheter.