Driftsansvarlig IT

Mange norske bedrifter er i kraftig vekst og dette gjør det nødvendig med utvidelse av eksisterende IT-systemer. Dette har gjort at mange bedrifter nå søker etter driftsansvarlige på IT-support, en stilling som kan være spennende for deg som har genuin IT-interesse. Vi skal derfor se litt nærmere på hva denne stillingen egentlig innebærer, samt hvilke egenskaper du bør ha dersom du ønsker å søke på en slik jobb. 

Hva er driftsansvarlig IT?

En driftsansvarlig på IT er ansvarlig for vedlikehold og drift av interne IT-systemer i en virksomhet. Det kan eksempelvis være interne systemer for lager og logistikk, eller intranett og andre portaler som bedriften benytter seg av. Dette er en rolle der kontakt med andre mennesker må påregnes, ettersom du i stor grad vil bistå støtte til ulike avdelinger i virksomheten. Slik støtte kan påregnes i form av fjernstyring og telefon, men også utrulling av oppdateringer og forbedringer. 

Driftsansvarlig er gjerne knyttet til hovedkontoret i virksomheten, men samtidig ansvarlig for at hele kjeden fungerer som den skal. En slik stilling kan derfor være en spennende mulighet til å lære mer om digital infrastruktur, samt hvordan ulike systemer knyttes sammen på back-end. Når det er sagt, er dette også en stilling som er svært teknisk, så det er viktig med både interesse og omfattende kunnskaper om generell IT. 

Arbeidsoppgaver som inkluderes som driftsansvarlig:

 • Innkjøp og utrulling av IT utstyr
 • Oppfølging av eksisterende leverandører
 • Prosjektarbeid relatert til IT
 • Driftsarbeid mot ulike avdelinger i virksomheten
 • In-house support på IT systemene

Hvem passer driftsansvarlig IT for?

Det er ingen hemmelighet at dette er en teknisk jobb, så det er fordelaktig at man har genuin interesse for IT og datasystemer. Du bør også ha evner til å kommunisere godt med andre, ettersom mye av arbeidet vil involvere å bistå andre med tekniske problemer via fjernstyring eller telefonstøtte. Du vil derfor måtte påregne å forklare tekniske problemstillinger til mindre teknisk anlagte, noe som kan kreve gode kommunikasjonsevner. 

Kvalifikasjoner som ofte går igjen for driftsansvarlig: 

 • Relevant utdanning innen IT
 • Generelt gode IT kunnskaper 
 • God kunnskap om PC/klienter
 • Kjenne ulike operativsystemer 
 • Kjennskap til Nettverk og NAS
 • Erfaring med kundestøtte/drift
 • Gode språkferdigheter på norsk/engelsk

Lønn som driftsansvarlig IT

Etterspørselen etter IT personell har økt kraftig de siste årene, noe som også har ført til at dette er et godt lønnet arbeid. Dette har ført til at snitt for bransjen ligger på 46.000,- i måneden, så en brutto årslønn på rundt 552.000,- kroner. Mer erfarne arbeidere på IT-support kan forvente en høyere lønn og her ligger snittet mellom 662.400 – 678.000,-.

Oppsummering

Driftsansvarlig IT kan være en spennende arbeidsoppgave hvor man bidrar til utvikling og vedlikehold av store datasystemer. Dette er også en svært fremtidsrettet jobb, så her er det gode fremtidsutsikter for deg som vil gjøre god karriere innen IT. Sist, men ikke minst har vi sett på lønn som ligger høyere enn snittet ifølge tall fra SSB på inntekts oversikten i Norge de siste årene. Ulempen er at det stilles krav til relevant utdanning, så her må du påregne at en bachelor eller master innen IT vil være nødvendig.