Lyst til å jobbe med morgendagens teknologi? Søk jobb innen IT nå!

Å jobbe hjemmefra stiller krav til plassoptimalisering

IT jobber i Norge

Det norske arbeidsmarkedet er kjennetegnet av politisk stabilitet og høy sysselsettingsgrad, likevel har det norske jobbmarkedet gjennomgått store endringer de siste årene. Dette har å gjøre med at norsk arbeidskraft i økende grad har gått fra å være vareprodusenter til å bli tjenesteytere. Mye av dette skyldes høye driftskostnader i Norge der effektivisering og automatisering har stått på agendaen i flere år. Imidlertid er det en bransje som har opplevd enorm vekst og som etterspørselen fortsetter å øke, nemlig IT basert kunnskap. Dette er et relativt bredt ord, men inkluderer blant annet programmering, IT sikkerhet, automatisering, digitale tjenester og konsultasjoner. I en hverdag som i stadig økende grad digitaliseres på en global skala vil kunnskap innen informasjonsteknologi fortsette å spille en essensiell rolle i utviklingen av fremtidens marked.

Hva er IT?

IT eller informasjonsteknologi som det egentlig står for er et samlebegrep som omfatter innsamling, behandling, lagring, overføring og presentasjon av informasjon. Dette danner i praksis grunnlaget for alle våre elektroniske enheter, samt infrastrukturen som ligger bak disse. I en hverdag som i økende tempo gjennomgår en digitalisering vil feltet IT fortsette å vokse utover dagens rammeverk og etterspørselen etter ny kompetanse vil vedvare.I dag omhandler IT alt fra sikkerheten knyttet til vårt digitale finanssystem, til mobiltelefoni, internett, TV og en rekke felt. Til felles har de at vi har gått fra manuelt kontrollerte systemer i fortiden, til automatiserte prosesser og databehandling av maskiner i dag. Dette fører med seg nye utfordringer som økt risiko for hacking, tekniske feil og lignende. Derfor bidrar tusenvis av arbeidere innen IT i Norge hver dag med å feilsøke, analysere, utbedre og planlegge hvordan fremtidens nettverk skal se ut. Det er ingen tvil om at digitaliseringen vil fortsette og etterspørselen etter den beste kunnskapen vil være aktuell i lang tid fremover. Vi ser blant annet at norsk næringsliv de siste årene har startet en omfattende prosess der stadig flere velger å gå fra fysiske servere til skybaserte løsninger. Tilsvarende har telefoni blitt digitalisert, stadig mer av undervisningen i skolene foregår digitalt og arbeidsdagen har flyttet seg over på digitale flater og hjemmekontor. Alle disse tingene krever at noen kan drifte nettverket, følge opp trusler mot bedriften og ikke minst utvikle det videre. Dermed er det liten tvil om at IT jobber er en del av fremtidens arbeidsmarked. Nedenfor vil vi gå nærmere gjennom noen av jobbene som IT bransjen kan by på i dag, men som også holder høy jobbsikkerhet for fremtiden.

Norske IT bransjen

Norge har lenge vært et ledende land innen digitalisering og digital infrastruktur. Gode eksempler på dette er hvordan systemer som BankID, Altinn og HelseNorge er en integrert del av hverdagen vår. Imidlertid sitter Norge også på omfattende kunnskap og en svært erfaren arbeidskraft. Etter at det norske markedet gikk over fra produksjon til tjenesteytelser har det dukket opp flere ledende bedrifter i det nordiske markedet. Vi har ikke den samme industrien som Sverige og Danmark kan vise til, men Norge er ledende innen tjenestebedrifter. Her vil man finne alt fra IT konsulenter til utviklere og administrasjon som leverer på et høyt nivå. Dette har gjort at stadig flere av de internasjonale IT selskapene henter kunnskap og arbeidskraft fra nettopp Norge. Mye av dette kan vi takke oljebransjen for. Helt siden slutten av 60-tallet har behovet for innovasjon krevd at Norge utvikler egne systemer, erfaringer og nye bærekraftige systemer. Dette dannet en grobunn for små og mellomstore IT bedrifter som etterhvert har skapt et ledende marked innen sine respektive nisjer. Takket være disse bedriftene har Norge vakt internasjonal anerkjennelse som en IT orientert nasjon med arbeidskraft av høy kvalitet. Tilstedeværelsen til selskaper som Alphabet, Facebook, Microsoft, Amazon og TietoEvery støtter opp dette.

Jobber innen IT i Norge

IT Konsulent

Mange bedrifter har behov for drift, utvikling og planlegging av sine systemer, men har ikke muligheten eller behovet for å ansette noen fulltid. Derfor er det en rekke selskaper som har spesialisert seg på å selge nettopp denne kunnskapen. Disse kalles gjerne konsulentselskaper og det er primært IT konsulenter som er aktuelle for vår del. Dette kan være personell som har kunnskap om datasikkerhet, databehandling, utvikling av systemer eller infrastruktur og skyløsninger. 

Gjennomsnittslønn: 56.910,- i måneden (682.920,- i året

IKT Sjef

Ettersom teknologi får en stadig større rolle i driften til mange virksomheter og måten de tilbyr sine tjenester på, har det også blitt vanligere at en med teknisk kompetanse får plass i ledergruppen. En IKT sjef vil ha bred kompetanse innen både IKT og organisatoriske spørsmål, samt være den øverste ansvarlig for effektivitet og optimalisering av bedriftens IT systemer. 

Gjennomsnittslønn: 63.000,- i måneden (757.000,- i året)

Gjennomsnittslønn: 769.080,- i året.

IT Driftstekniker

Stadig flere bedrifter er avhengig av at datasystemene fungerer stabilt som en del av sin virksomhet. Mange velger derfor å ansette IT kunnskap som er ansvarlig for å drifte de forskjellige IT systemene, samt vedlikeholde og reparere det som måtte gå galt. Etterhvert som teknologien får større fotfeste innen de fleste bransjer vil denne typen jobb fortsette å være aktuell fremover. 

Gjennomsnittslønn: 59.896,- i måneden (718.755,- i året)

Gjennomsnittslønn: 529.200,-

IT administrator

En IT administrator er en datatekniker som jobber med nettverk og fungerer som en støtte og hjelp for brukerne av nettverket. Disse finner vi vanligvis i bedriftens IT avdeling og de har ansvaret med installasjon, oppdatering og vedlikehold av bedriftens IT systemer, samt maskiner. Det er også vanlig at en IT administrator vil ha påvirkningskraft til utvikling og innkjøp knyttet til IT systemene i samspill med en IKT sjef. 

Gjennomsnittslønn: 35.300,- i måneden (423.600,- i året)

Gjennomsnittslønn: 643.560-769.080,- i året.

Programmering

Programmering er en viktig del av IT da det er disse som utvikler programvaren og algoritmene som automatiserer systemene våre. Dette er gjerne arbeid som er knyttet opp mot matematikk, men samtidig er dette jobber som er svært etterspurt over hele verden. Uansett hva mans kal digitalisere eller utvikle vil det være behov for programmering, noe som gjør at vi kan si at programmering kanskje er den mest fremtidsrettede IT jobben tilgjengelig i dag. 

Gjennomsnittslønn: 58.100,- i måneden (697.200,- i året)

Gjennomsnittslønn: 505.200-596.280,- i året.