Infrastrukturingeniør

Stadig mer av hverdagen vår foregår ved hjelp av digitale plattformer, noe som har gjort at IT jobber fortsetter å øke i etterspørselen. Imidlertid finnes det en rekke ulike stillinger innenfor IT, og en av de mer krevende som gjerne utlyses er infrastruktur ingeniører. Dette er en stilling der du bidrar til utvikling og drift av ulike tekniske løsninger for i dag og fremtiden.

Dette er en svært teknisk avansert stilling, noe som krever at man har gode kunnskaper til IT på forhånd, samt den nødvendige utdanningen for å håndtere kompliserte datasystemer. Vi skal se nærmere på hvilke arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner en slik stilling kan bringe med seg om et øyeblikk. 

Arbeidsoppgaver for en infrastrukturingeniør

Som infrastrukturingeniør vil du være ansvarlig for utviklingen av ulike dataløsninger på tvers av tekniske løsninger. Dette inkluderer gjerne alt fra basisnett og databaser, til mer avansert telefoni og sikkerhet. Selv om mange små bedrifter har behov for denne typen tjenester, vil det gjerne være større selskaper og konsulentbyråer som ansetter ingeniører innen IT. 

Dette skyldes primært at det er store kostnader knyttet til denne ekspertisen, noe som kommer godt med for deg som er på jakt etter en god lønn. Når det er sagt, så er det gjerne større datasystemer og infrastruktur selskaper (som Telenor/Forsvaret/Telia/Offentlig etat) du finner denne typen ekspertise samlet. 

Kvalifikasjoner for jobben

Det er ingen hemmelighet at det er høye krav til stillinger som infrastrukturingeniør, men de spesifikke kravene kan gjerne variere fra virksomhet til virksomhet. Vi har derfor sett gjennom en rekke stillingsannonser og funnet frem til de mest gjennomgående kravene vi fant i de ulike annonsene. 

  • Bachelorgrad (eller tilsvarende utdanning på relevant fagfelt)
  • Gode kunnskaper om informasjonssikkerhet (monitoring)
  • Nettverk, ruting, brannmur og VPN
  • Scripting, automatisering og virtualisering av Linux / Windows
  • Konfigurasjonsstyring
  • DevOps, Git og CI/CD. 
  • Mobilteknologi og trådløs kommunikasjon 

I tillegg er det selvfølgelig et krav om at man har gode språkkunnskaper innen både norsk og engelsk hos de fleste norske selskaper. 

Lønn for stillingen

Ettersom det er både offentlig og private virksomheter som lyser ut disse stillingene, er det store gap i hvilken lønn man kan forvente. Offentlig etat kompenserer gjerne for lavere lønn gjennom ulike tilleggsytelser som høyere pensjon, gunstige lånevilkår og fleksibel arbeidstid. Private virksomheter på sin side tilbyr gjerne høyere lønn, men har færre goder til sine ansatte som en kollektiv gruppe. Du kan derfor forvente at lønnen på en slik stilling ligger fra 650.300 til 825.900 kroner i året. Her vil også ansiennitet og utdanning spille en viktig rolle for hvor høyt opp på stigen man lander. 

Oppsummering

Det digitale skiftet i verden foregår i et forrykende tempo og mange virksomheter har derfor behov for ekspertise som skal forme morgendagens IT systemer. Her kommer en infrastrukturingeniør innen IT inn i bildet. Dette er en spennende jobb der man jobber med utviklingen og drift av ulike IT systemer, spesielt for større virksomheter med omfattende IT infrastruktur. Da snakker vi gjerne om offentlige etater, forsvaret og store internasjonale bedrifter.