En ting er helt sikkert, en daglig leder har som oftest mer enn nok arbeidsoppgaver til å fylle en dag med arbeid. Å finne en ny medarbeider tar lang tid – og kan være en krevende prosess. Samtidig er det en viktig oppgave.

Derfor kan det være lurt å outsource oppgaven til et rekrutteringsbyrå som både vet hva de driver med, og som kan avlaste arbeidsmengden.

Frigjøre tid

For å frigjøre tiden til en daglig leder er det viktig at arbeidsoppgaver som kan delegeres burde bli nettopp det. Dersom oppgaven om rekruttering blir outsourcet ut til et bemanningsbyrå vil daglig leder kunne være sikker på at oppgaven blir gjort grundig og bra. På samme tid kan leder også være frigjort til å kunne utføre sine øvrige arbeidsoppgaver med fullt fokus og høy kvalitet.

Eksperter

Rekrutteringsbyråer er eksperter på å finne de rette kandidatene til de forskjellige bransjene. De vet hvilke spørsmål som skal stilles til kandidatene under intervjuprosessen, og hvordan de skal få avdekket hvem de forskjellige kandidatene faktisk er. De er gode på å skille ut hvem som er gode til å prate for seg, og hvem som er genuint interesserte i stillingen.

Gode på matching

Bemanningsbyråene er de beste på å finne riktige personer til de utlyste stillingene. Det nytter eksempelvis ikke å plassere en anleggsarbeider i administrative jobber med mindre de er innstilt på å bytte beite. Et byrå som driver med rekruttering, vet hvordan de skal finne de riktige folkene som passer best inn i stillingen.

Ferdige kandidatlister

Når man benytter rekrutteringsbyråer vil man slippe å måtte starte prosessen med å lete etter potensielle kandidater. De fleste må gjerne starte med å utlyse stillingen i mange forskjellige forum for å hente inn en rekke CV-er som man kan starte prosessen med å plukke fra.

Et bemanningsbyrå har store lister klare med potensielle kandidater som kan kalles inn til intervju dersom de vurderes som aktuelle for stillingen. På denne måten kan man ikke bare spare arbeid, men også en god del tid.

Tidsperspektiv

Som nevnt sparer man en god del tid når man skal arbeide utfra klare lister over potensielle jobbsøkere som kan være aktuelle for stillingen. Det å lyse ut en stilling kan fort være en prosess som går over flere måneder da man ønsker at alle gode kandidater skal ha fått med seg utlysingen.

Man ansetter ikke den første og beste, men må bruke tid og tålmodighet for å finne den rette. Trenger man en ny ansatt raskt vil et byrå kunne korte ned prosessen betraktelig.